Giải câu 2 bài luyện tập Toán 5 trang 28

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

3cm2 5mm2 = ... mm2

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 35 B. 305 C. 350 D. 3500

Bài làm:

Ta có:

=> Đáp án đúng là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021