Giải câu 4 bài Luyện tập chung (Tiếp) Toán 5 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế?

Bài làm:

Trước đây, giá của một mét vải là:

60000 : 5 = 12000 (đồng)

Sau khi mỗi mét giảm đi 2000 đồng thì giá một mét vải còn lại là:

12000 - 2000 = 10000 (đồng)

Vậy với số tiền 60000 đồng hiện nay mua được số mét vải là:

60000 : 10000 = 6 ( mét vải)

Đáp số: 6 mét vải

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021