Giải bài: Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 123

  • 1 Đánh giá

Để củng cố lại về cách tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 123 sgk toán lớp 5

Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 123 sgk toán lớp 5

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 123

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 123 sgk toán lớp 5

Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có các kích thước như hình bên, người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

Giải bài: Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 123

=> Xem hướng dẫn giải


  • 28 lượt xem
Chủ đề liên quan