Giải bài : Hình tròn, đường tròn sgk Toán 5 trang 96

  • 1 Đánh giá

Hình tròn là hình như thế nào ? Đường tròn là gì? Để vẽ được hình tròn và đường tròn thì ta cần đồ dùng gì ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

Nối tâm O với một điểm A trên đường tròn.

  • Đoạn thẳng OA là bán kính của đường tròn.
  • Tất cả các bán kính của đường tròn đều bằng nhau: OA = OB = OC.

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

Đoạn thẳng MN nối hai điểm M, N của đường tròn và đi qua tâm O là đường kính của hình tròn.

Trong một hình tròn, đường kính dài gấp 2 lần bán kính.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 96 sgk toán lớp 5

Vẽ hình tròn có:

a) Bán kính 3cm;

b) Đường kính 5cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 5

Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 97 sgk toán lớp 5

Vẽ theo mẫu:

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan