Giải bài: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 104

  • 1 Đánh giá

Để tính diện tích của các hình không phải là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành hay hình tam giác chúng ta làm như thế nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Để tính diện tích các hình không phải là hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành hay hình tam giác ta làm như sau:

  • Chia hình thành các hình có thể tính được diện tích như hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành hay hình tam giác.
  • Tính diện tích từng hình đã chia.
  • Cộng tổng diện tích của các hình tính được.

Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.

Giải bài: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 104

Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với điểm D, khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoarg cách trên mặt đất, giả sử ta có bảng số liệu các kết quả đo như sau:

Đoạn thẳngĐộ dài
BC30m
AD55m
BM22m
EN27m

c) Tính:

Hình thang ABCD có diện tích là: m2

Hình tam giác ADE có diện tích là: m2

Hình ABCDE có diện tích là: 935 + 742,5 = 1677,5 m2

Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5 m2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 105 sgk toán lớp 5

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

AD = 63m

AE = 84m

BE = 28m

GC = 30m

Giải bài: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 104

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 106 sgk toán lớp 5

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây

Giải bài: Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 104

Biết:

BM = 20,8m

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

=> Xem hướng dẫn giải


  • 60 lượt xem
Chủ đề liên quan