Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 68

  • 2 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại một số dạng toán về phép chia mà chúng ta vừa mới được học. Thông qua bài luyện tập này, nó sẽ giúp các con nắm vững hơn và giải bài nhanh hơn dạng toán này khi các con gặp phải trong những bài tập hay bài kiểm tra sau này. Cùng tham khảo các thầy cô hướng dẫn giải để các con đối chiếu xem mình đã làm đúng hay chưa nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 68 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;

d) 8,76 x 4 : 8.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 68 sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 8,3 x 0,4 và 8,3 x 10 : 25;

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8;

c) 0,24 x 2,5 và 0,24 x 10 : 4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 68 sgk toán lớp 5

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 68 sgk toán lớp 5

Trong 3 giờ máy xe chạy được 93km. Trong hai giờ ô tô chạy được 103km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki - lô -mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem
Chủ đề liên quan