Giải câu 4 bài Luyện tập sgk toán 5 trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68 sgk toán lớp 5

Trong 3 giờ máy xe chạy được 93km. Trong hai giờ ô tô chạy được 103km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki - lô -mét?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • Xe máy 3 giờ: 93km
  • Ô tô 2 giờ: 103km
  • 1 giờ: Ô tô hơn xe máy bao nhiêu km?

Bài giải:

Một giờ xe máy chạy được số km là:

93: 3 = 31 (km)

Một giờ ô tô chạy được số km là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Vậy một giờ ô tô chạy nhanh hơn xe máy số km là:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5 km

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021