Giải câu 3 bài Ôn tập: khái niệm về phần số

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Sgk toán lớp 5 - Trang 4

Viết các số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số là 1:

32; 105; 1000.

Bài làm:

  • 32 =
  • 105 =
  • 1000 =

Lưu ý: Các con nhớ rằng - mọi số tự nhiên đều có thể viết dưới dạng phân số có mẫu số = 1

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021