Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 76

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, nhằm củng cố lại cho các con những kiến thức về dạng toán tỉ số phần trăm, chúng ta sẽ học bài luyện tập. Các con nhớ chú ý đến phần giải bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn để làm bài nhanh hơn và tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 76 sgk toán lớp 5

Tính (theo mẫu):

a) 27,5% + 38%;

b) 30% - 16%;

c) 14,2% x 4;

d) 216% : 8%.

Mẫu: 6% + 15% = 21% 112,5% - 13% = 99,5%

14,2% x 3 = 42,6% 60% : 5 = 12%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 76 sgk toán lớp 5

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 76 sgk toán lớp 5

Một người bỏ ra 42 000 đồng tiền vốn mua rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 52 500 đồng. Hỏi:

a) Tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021