Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 5 trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 76 sgk toán lớp 5

Theo kế hoạch, năm vừa qua thôn Hòa An phải trồng 20ha ngô. Đến hết tháng 9 thôn Hòa An trồng được 18ha và hết năm trồng được 23,5ha ngô. Hỏi:

a) Đến hết tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch cả năm?

b) Hết năm thôn Hòa An đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm và vượt mức kế hoạch cả năm bao nhiêu phần trăm?

Bài làm:

Bài giải:

a) Đến tháng 9 thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm kế hoạch cả năm là:

18 : 20 = 0,90 = 90%

b) Hết năm, thôn Hòa An đã thực hiện được số phần trăm là:

23,5 : 20 = 1,175 = 117,5%

Vậy, thôn Hòa An đã vượt mức kế hoạch của năm để ra số phần trăm là:

117,5% - 100% = 17,5%

Đáp số: a) 90%

b) 117,5% và 17,5%

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021