Giải câu 4 bài Luyện tập Toán 5 trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 58 - sgk toán lớp

Tìm số tự nhiên x, biết:

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021