Giải câu 1 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 149

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 149 sgk toán lớp 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 149

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A. B. \(\frac{4}{7}\)

C. D. \(\frac{3}{7}\)

Bài làm:

Trong hình chia thành 7 phần, đã tô màu 3 phần nên phân số chỉ phần đã tô màu là

Vậy khoanh tròn vào chữ cái D

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021