Giải bài mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích sgk toán 5 trang 27

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ học một loại đơn vị đo diện tích mới. Chắc chắn, các con đã từng được nghe về đơn vị này rồi. Đó là đơn vị nhỏ nhất trong bảng đơn vị đo diện tích. Đố các con biết đó là đơn vị nào? Đúng rồi, đó chính là mi li mét vuông. Chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Lý thuyết

a) Mi-li-mét vuông

Để đo những diện tích rất bé người ta còn dùng đơn vị mi-li-mét vuông.

Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.

Mi-li-mét vuông viết tắt là mm2.

Ta nhận thấy hình vuông 1cm2 gồm 100 hình vuông 1mm2.

1cm2 = 100mm2

1mm2 = cm2

Giải bài mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích - sgk toán 5 trang 27

b) Bảng đơn vị đo diện tích

Giải bài mi li mét vuông bảng đơn vị đo diện tích - sgk toán 5 trang 27

Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo diện tích bé hơn 100 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo diện tích bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 28 - sgk toán lớp 5

a) Đọc các số đo diện tích :29mm2; 305mm2; 1200mm2

b) Viết các số đo diện tích :

- Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông

- Hai nghìn ba trăm mười mi-li-mét vuông.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5cm2 = ... mm2

= ... $Cm^{2}$

= ... $hm^{2}$

= ... $cm^{2}$

= ... $m^{2}$

12m2 9dm2= ...

= ... $m^{2}$

b)

= ...$cm^{2}$

3400dm2 = ... m2

12 000hm2 = ... km2

90 000m2 = ... hm2

150cm2 = ... dm2... cm2

2010m2 = ... dam2... m2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 28 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

= ....$m^{2}$

= ... $dam^{2}$

=...$m^{2}$

= ... $dam^{2}$

= ...$dam^{2}$

= ...$dam^{2}$...$m^{2}$

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

= ... $dam^{2}$ $1dam^{2}$= ...$hm^{2}$

= ... $dam^{2}$ $8dam^{2}$= ...$2hm^{2}$

= ... $dam^{2}$ $15dam^{2}$= ...$hm^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 73 lượt xem
Chủ đề liên quan