Giải bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài sgk toán 5 trang 22, 23

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang ôn tập một dạng toán khác. Dạng toán này chúng ta đã từng được học trước đó. Đố các con biết được đó là dạng nào? Đó chính là dạng toán liên quan đến bảng đơn vị đo độ dài. Chúng ta cùng bắt đầu làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài sau:

Giải  câu 1 bài ôn tập bảng đơn vị đo độ dài - sgk toán 5 trang 22, 23

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 135m = ... dm b) 8300m = ... dam c) 1mm = ...cm

342dm = ... cm 4000m = ... hm 1cm = ... m

15cm = ... mm 25 000m = ... km 1m = ... km

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 23 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
a) 4km 37m = ... m b) 354dm = ... m ... dm
8m 12cm = ... cm 3040m = ... km ... m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Tranh 23 - sgk toán lớp 5

Trên tuyến đường sắt Thống Nhất, quãng đường từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài 791 km. Quãng đường từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn quãng đường đó 144km. Hỏi:

a) Đường sắt từ Đà Nẵng đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Đường sắt từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 23 lượt xem
Chủ đề liên quan