Giải bài Trừ hai số thập phân sgk toán 5 trang 53

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay mà thầy cô muốn gửi đến cho các con đó chính là phép trừ hai số thập phân. Thực chất nó cũng thực hiện tương tự như đối với phép trừ hai số thông thường. Để hiểu bài và làm bài tốt hơn, các con nên tìm hiểu ví dụ và tham khảo các bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn.

A. Lý thuyết

Ví dụ: Một đường gấp khúc ABC dài 5,83 cm. Đoạn AB dài 4,7 cm. Hỏi đoạn BC dài bao nhiêu cm?

Giải bài Trừ hai số thập phân - sgk toán 5 trang 53

Ta phải thực hiện phép trừ: 5,83 - 4,7 =?

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài Phép trừ - sgk toán 5 trang 53

Vậy: 5,83 - 4,7 = 1,13 (cm)

Muốn trừ một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

- Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

-Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

-Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như số tự nhiên.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Tính:

Giải câu 1 bài Trừ hai số thập phân - Toán  5 trang 54

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 72,1 - 30,4;

b) 5,12 - 0,68;

c) 69 - 7,85.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Một thùng đựng 28,75 kg đường. Người ta lấy từ thùng đó tra 10,5kg đường sau đó lại lấy ra 8kg đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem
Chủ đề liên quan