Giải câu 1 bài Trừ hai số thập phân Toán 5 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 54 - sgk toán lớp 5

Tính:

Giải câu 1 bài Trừ hai số thập phân - Toán  5 trang 54

Bài làm:

Giải câu 1 bài Trừ hai số thập phân - Toán  5 trang 54

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021