Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập kiến thức và bài tập về diện tích hình tròn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây, bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 6cm;

b) r = 0,35dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 100 sgk toán lớp 5

Miệng giếng nước là một hình tròn có bán kính 0,7m. Người ta xây thành giếng rộng 0,3m bao quanh miệng giếng. Tính diện tích của thành giếng đó.

Giải câu 3 bài : Diện tích hình tròn - sgk Toán 5 trang 100

=> Xem hướng dẫn giải


  • 46 lượt xem
Chủ đề liên quan