Giải bài héc ta sgk toán 5 trang 29

  • 1 Đánh giá

Đố các con biết, khi đo một thửa ruộng, người ta thường đo bằng đơn vị đo nào? Sẽ có rất nhiều các đơn vị đo khác nhau. Tuy nhiên, đơn vị thông dụng và hay được sử dụng nhất đó chính là héc - ta. Đó cũng là bài học hôm nay của chúng ta, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập để các con dễ hiểu bài hơn.

A. Lý thuyết.

  • Thông thường khi đo diện tích ruộng đất, người ta còn dùng đơn vị héc - ta.
  • Héc - ta viết tắt là: Ha
  • 1 ha = 1hm2
  • 1 ha = 10000 m2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 29 - sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = ... m2 ha = ... m2

20ha = ... m2 ha = ... m2

1km2 = ... m2 km2 = ... ha

15km2 = ... ha km2 = ... ha

b) 60 000m2 = ... ha 1800ha = ... km2

800 000m2 = ... ha 27000 ha = ... km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 30 - sgk toán lớp 3

Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 30 - sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 30 - sgk Toán lớp 5

Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 36 lượt xem
Chủ đề liên quan