Giải câu 4 bài Héc ta Toán 5 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 30 - sgk Toán lớp 5

Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

Bài làm:

Đổi: 12ha = 120000m2

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là

120 000 : 40 = 3 000 (m2)

Đáp số 3 000 (m2)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021