Giải câu 3 bài : Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian sgk Toán 5 trang 166

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 166 sgk toán lớp 5

Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vận tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?

Bài làm:

Áp dụng công thức tính thời gian: t = s : v

Số thời gian người đó đi xe đạp là:

18 : 10 = 1,8 (giờ)

Đổi : 1,8 giờ = 1 giờ giờ = 1 giờ 48 phút

Đáp số: 1,8 giờ hay 1 giờ 48 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021