Giải bài : Ôn tập về số tự nhiên sgk Toán 5 trang 147

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về số tự nhiên, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 147 sgk toán lớp 5

a) Đọc các số sau:

70815;

975 806;

5 723 600;

472 036 953.

b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 147 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

998; 999; ...

...; 8000; 8001.

66 665;...;66 667.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

98; 100;...

996;998;...

.....;3 000; 3 002.

c) Ba số lẻ liên tiếp

77; 79;...

299; ...; 303.

...; 2 001; 2003.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 147 sgk toán lớp 5

Điền dấu thích hợp “>,<,=”

1000...997

53 796...53 800

6987...10 087

217 690...217 689

7500 : 10 ...750

68 400...684 x 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 147 sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 4856; 3999; 5486; 5468.

b) Từ lớn đến bé: 2763; 2736; 3726; 3762.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 147 sgk toán lớp 5

Tìm chữ số thích hợp để khi điền vào ô trống được:

a) .... 43 chia hết cho 3;

b) 2....7 chia hết cho 9

c) 81.... chia hết cho cả 2 và 5

d) 46 .... chia hết cho cả 3 và 6

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan