Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 141

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về tính quãng đường, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 141 sgk toán lớp 5

Tính độ dài quãng đường bằng ki–lô–mét rồi viết vào ô trống:

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 141

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 141 sgk toán lớp 5

Một ô tô đi từ A lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 12 giờ 15 phút với vận tốc 46km/giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 142 sgk toán lớp 5

Ong mật có thể bay được với vận tốc 8km/giờ. Tính quãng đường bay được của ong mật trong 15 phút.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 142 sgk toán lớp 5

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 141

=> Xem hướng dẫn giải


  • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan