Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 142

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trag 142 sgk toán lớp 5

Kăng-gu-ru có thể di chuyển (vừa chạy vừa nhảy) với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của kăng-gu-ru trong 1 phút 15 giây.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 141

Bài làm:

Ta thấy đơn vị của vận tốc là m/giây mà thời gian di chuyển là 1 phút 15 giây, vì vậy ta cần đổi thời gian về đơn vị là giây.

Đổi : 1 phút 15 giây = 60 giây + 15 giây = 75 giây

Quãng đường của kăng-gu-ru di chuyển được là:

s = v . t = 14 x 75 = 1050 (m)

Đáp số: 1050m.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021