Giải bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích sgk Toán 5 trang 155

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về cách đổi từ đơn vị đo diện tích và thể tích hay cách tính diện tích, thể tích của một hình . KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 155 sgk toán lớp 5

Điền dấu ">,<,=" thích hợp vào ô trống:

8m25dm2...8,05m2 7m35dm3 ...7,005m3

8m25dm2 ...8,5m2 7m3 5dm3...7,5m3

8m25dm2...8,005m2 2,94dm3...2dm394cm3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 156 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m, chiều rộng bằng chiều dài. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 60kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 156 sgk toán lớp 5

Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1l = 1dm3)

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021