Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 79

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta cùng đến với bài luyện tập về dạng toán tỉ số phần trăm. Vì vậy, bạn nào cảm thấy mình làm chưa tốt về dạng toán này thì hãy tham khảo và làm bài tập nhiều hơn về dạng toán này nhé. Nó sẽ giúp chúng ta làm bài tập nhanh hơn và hiệu quả hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 79 sgk toán lớp 5

a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.

b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 79 sgk toán lớp 5

a) Tìm 30% của 97

b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 79 sgk toán lớp 5

a) Tìm một số biết 30% của nó là 72

b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021