Giải câu 3 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 32 - sgk toán lớp 5

Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được bể, giờ thứ hai chảy vào được $\frac{1}{5}$ bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

Bài làm:

Vòi nước chảy trong 2 giờ được là:

(bể nước)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được là:

: 2= $\frac{1}{6}$ (bể nước)

Đáp sô' : bể nước

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021