Giải câu 2 phần 2 bài luyện tập chung sgk toán 5 trang 90

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 90 sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8m5dm = ....m

b) 85$dm^{2}$ = ....

Bài làm:

a) 8m5dm = m = 8,5 m

b) 85$dm^{2}$ = $8\frac{5}{100}$ = 8,05

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021