Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 171

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 171 sgk toán lớp 5

Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là .

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 171

Bài làm:

Theo đề bài ra, ta có: SBEC : SABED =

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 171

Theo sơ đồ, diện tích hình tam giác BEC chiếm 2 phần, nên có diện tích là:

13,6 x 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABED là:

13,6 x 3 = 40,8 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là:

SBEC + SABED = 27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021