Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số sgk Toán 5 trang 135

  • 1 Đánh giá

Khi nhân số đo thời gian với một số ta được gì ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Ví dụ 1:

Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 1 giờ 10 phút. Hỏi người đó làm 3 sản phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian ?

  • Ta phải thực hiện phép nhân:

1 giờ 10 phút x 3 = ?

  • Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

Vậy 1 giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút.

Ví dụ 2:

Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường trung bình 3 giờ 15 phút. Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi. Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường bao nhiêu thời gian ?

  • Ta phải thực hiện phép nhân:

3 giờ 15 phút x 5 = ?

  • Ta đặt tính rồi tính như sau:

Giải bài: Nhân số đo thời gian với một số - sgk Toán 5 trang 135

(75 phút = 1 giờ 15 phút)

Vậy : 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 135 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 3 giờ 12 phút x 3 b) 4,1 giờ x 6

4 giờ 23 phút x 4 3,4 phút x 4

12 phút 25 giây x 5 9,5 giây x 3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 135 sgk toán lớp 5

Một chiếc đu quay quay mỗi vòng hết 1 phút 25 giây. Bé Lan ngồi trên đu quay và quay 3 vòng. Hỏi bé Lan ngồi trên đu quay bao nhiêu lâu ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021