Giải bài Luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 48, 49

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập chung cuối cùng trước khi bước sang một dạng toán mới. Các con nếu chưa nắm chắc thì hãy chú ý để làm bài tốt hơn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu giải bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 - sgk toán lớp 5

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân, rồi đọc các số thập phân đó:

, $\frac{65}{100}$, $\frac{2005}{1000}$, $\frac{8}{1000}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 49 - sgk toán lớp 5

Trong các số đo độ dài dưới đây, những số nào bằng 11,02km?

a) 11,20km b) 11,020km; c) 11km 20m; d) 11 020m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 49 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 85cm =...m;

b) 72 ha = ....km2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 49 - sgk toán lớp 5

Mua 12 hộp đồ dùng học toán hết 180 000 đồng. Hỏi mua 36 hộp đồ dùng học toán như thế hết bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021