Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 73

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 73 - sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 266,22 : 34;

b) 483 : 35;

c) 91,08 : 3,6;

d) 3: 6,25

Bài làm:

Giải câu 1 bài Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 73

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021