Giải câu 3 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 134

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 134 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút;

Bài làm:

a) 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng;

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 134

Vậy 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng = 1 năm 7 tháng.

b) 15 ngày 6 giờ - 10 ngày 12 giờ;

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 134

Vậy 4 năm 3 tháng - 2 năm 8 tháng = 4 ngày 18 giờ.

c) 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút;

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 134

Vậy 13 giờ 23 phút - 5 giờ 45 phút = 7 giờ 38 phút.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021