Giải câu 1 bài: Luyện tập sgk Toán 5 trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 94 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm.

b) a =m; b = $\frac{1}{2}$m; h = $\frac{9}{4}$m.

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

Bài làm:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

Diện tích hình thang là :

( cm2)

b) a =m; b = $\frac{1}{2}$m; h = $\frac{9}{4}$m.

Diện tích hình thang là :

(m2)

c) a = 2,8m; b = 1,8m; h = 0,5 m.

Diện tích hình thang là :

(m2)

Đáp số : a) 70cm2

b) 1,3125m2

c) 1,15m2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021