Giải bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...- sgk Toán 5 trang 65

  • 2 Đánh giá

Ở bài trước, các con đã được học phép nhân số thập phân cho 10, 100, 1000,...Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với một dạng toán mới đó là phép chia số thập phân cho 10, 100, 1000,...Vậy với phép toán này, chúng ta phải thực hiện như thế nào? và liệu có khó hơn phép chia hay không? Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học nhé.

A. Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: 213,8: 10 = ?

Ta thực hiện như sau:

Giải bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...- sgk Toán 5 trang 65

* Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái một chữ số ta cũng được 21,38

Ví dụ 2: 56,78 : 100 =?

Ta thực hiện như sau:

Giải bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...- sgk Toán 5 trang 65

*Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 56,78 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 0, 5678

Như vậy:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,...ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba...chữ số.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 66 - sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10

0,65:10

432,9: 100

13,96: 1000

b) 23,7 :10

2,07 : 10

2,23 : 100

999,8 : 1000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 66 - sgk Toán lớp 5

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả:

a) 12,9 : 10 và 12,9 x 0,1;

b) 123,4 : 10 và 123,4 x 0,01;

c) 5,7 : 10 và 5,7 x 0,1;

d) 87,6 : 100 và 87,6 x 0,01.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 66 - sgk Toán lớp 5

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta đã lấy ra số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021