Giải bài Luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 62

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay thầy cô muốn mang đến cho các con đó chính là bài "luyện tập chung". Chúng ta sẽ luyện tập lại một lần nữa các phép cộng trừ nhân số thập phân. Hãy xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để làm bài tốt hơn nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 62 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) 375,64 - 95,69 + 35,78;

b) 7,7 + 7,3 x 7,4.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Tính bằng hai cách:

a) (6,75 + 3,25 ) x 4,2; b) (9,6 - 4,2) x 3,6.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 62 - sgk toán lớp 5

a) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

0,12 x 400; 4,7 x 5,5 - 4,7 x 4,5.

b) Tính nhẩm kết quả tìm x:

5,4 = 5,4 9,8 = 6,2 x 9,8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 62 - sgk toán lớp 5

Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan