Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 110

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập các bài tập tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 110 sgk toán lớp 5

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.

b) Chiều dài m, chiều rộng \(\frac{1}{3}\)m và chiều cao \(\frac{1}{4}\)m.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 110 sgk toán lớp 5

Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 110 sgk toán lớp 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 110

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 110

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.

d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021