Giải câu 1 bài phân số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 8 - sgk Toán lớp 5

Đọc các phân số thập phân:

Giải bài phân số thập phân

Bài làm:

Ta lần lượt đọc các phân số như sau:

  • Chín phần mười
  • Hai mốt phần trăm
  • Sáu trăm hai mươi lăm phần nghìn
  • Hai nghìn không trăm linh năm phần triệu.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021