Giải bài : Ôn tập về biểu đồ sgk Toán 5 trang 173

  • 1 Đánh giá

Dựa vào biểu đồ ta có thể tìm được các đại lượng xung quanh của biểu đồ, để ôn tập lại phần biểu đồ, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 173 sgk toán lớp 5

Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm CÂY XANH trồng trong vườn trường có thể dùng biểu đồ dưới đây :

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Có mấy học sinh trồng cây ? Mỗi học sinh trồng được bao nhiêu cây ?

b) Bạn nào trồng được ít cây nhất ?

c) Bạn nào trồng được nhiều cây nhất ?

d) Những bạn nào trồng được nhiều cây hơn bạn Dũng ?

e) Những bạn nào trồng được ít cây hơn bạn Liên ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 174 sgk toán lớp 5

a) Hãy bổ sung vào các ô còn bỏ trống trong bảng dưới đây:

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VỀ Ý THÍCH ĂN CÁC LOẠI QUẢ CỦA HỌC SINH LỚP 5A

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

b) Dựa vào bảng trên hãy vẽ tiếp các cột còn thiếu trong biểu đồ dưới đây:

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 175 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh:

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

Học sinh không thích bóng đá có khoảng:

A. 5 học sinh.

B. 9 học sinh.

C. 25 học sinh.

D. 20 học sinh.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 55 lượt xem
Chủ đề liên quan