Giải câu 1 bài : Ôn tập về biểu đồ sgk Toán 5 trang 175

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 175 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh:

Giải bài : Ôn tập về biểu đồ - sgk Toán 5 trang 173

Học sinh không thích bóng đá có khoảng:

A. 5 học sinh.

B. 9 học sinh.

C. 25 học sinh.

D. 20 học sinh.

Bài làm:

Dựa vào biểu đồ, ta thấy số học sinh thích đá bóng chiềm quá nửa số học sinh cả lớp.

Nửa số học sinh của lớp là :

40 : 2 = 20 (học sinh)

Vậy khoanh vào chữ C. 25 học sinh

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021