Giải câu 3 bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 84 sgk toán lớp 5

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng;

b) 60 000 đông;

c) 90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Bài làm:

Hướng dẫn mẫu:

Để có 30000 đồng tiền lãi với lãi suất 0,6% ta chỉ cần bấm:

Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

Máy tính gửi về kết quả là: 5000000

Vậy để có 30000 đồng tiền lãi với lãi suất 0,6% thì cần phải gửi 5000000 đồng.

Tương tự như trên, ta có kết quả các phép tính còn lại như sau:

Giải bài sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ lệ phần trăm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021