Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật sgk Toán 5 trang 120

  • 1 Đánh giá

Chúng ta đã học cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật được tính như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

a) Ví dụ:

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng 16cm và chiều cao 10cm.

  • Để tính thể tích hình hộp chữ nhật trên đây bằng xăng-ti-mét khối ta cần tìm số hình lập phương 1cm3 xếp vào đầy hộp (xem các hình vẽ dưới đây).
  • Sau khi xếp 10 lớp hình lập phương 1cm3 thì vừa đầy hộp.
  • Mỗi lớp có: 20 x 16 = 320 (hình lập phương 1cm3).
  • 10 lớp có: 320 x 10 = 3200 (hình lập phương 1cm3).
  • Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:

20 x 16 x 10 = 3200 (cm3)

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

b) Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Gọi V là thể tích của hình hộp chữ nhật, ta có:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

V = a x b x c

(a, b, c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 121 sgk toán lớp 5

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m.

c) a = dm; b = \(\frac{1}{3}\)dm; c = \(\frac{3}{4}\)dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 121 sgk toán lớp 5

Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 121 sgk toán lớp 5

Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

Giải bài: Thể tích hình hộp chữ nhật - sgk Toán 5 trang 120

=> Xem hướng dẫn giải


  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021