Giải bài luyện tập sgk toán 5 trang 61

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập. Bởi dạng toán nhân một số thập phân với số thập phân khá phức tạp, nhiều bạn còn để sai dấu. Do đó, thầy cô sẽ hướng dẫn giải bài tập để các con tham khảo thêm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 61 - sgk toán lớp 5

a) Tính rồi so sánh giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c)

Giải câu 1 bài Luyện tập - Toán 5 trang 61

b) Tính:

9,65 x 0,4 x 2,5 7,38 x 1,25 x 80

0,25 x 40 x 9,84 34,3 x 0,5 x 0,4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Tính:

a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4

b) 28,7 + 34,5 x 2,4

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 61 - sgk toán lớp 5

Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Chủ đề liên quan