Giải bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 149

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về phân số, cách so sánh các phân số và quy đồng phân số. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 149 sgk toán lớp 5

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) - sgk Toán 5 trang 149

Phân số chỉ phần đã tô màu của băng giấy là:

A. B. \(\frac{4}{7}\)

C. D. \(\frac{3}{7}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 149 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, số viên bi có màu:

A. Nâu B. Đỏ C.Xanh D.Vàng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 150 sgk toán lớp 5

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

; \(\frac{5}{8}\); \(\frac{15}{25}\); \(\frac{9}{15}\); \(\frac{20}{32}\); \(\frac{21}{35}\).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 150 sgk toán lớp 5

So sánh các phân số:

a) và \(\frac{2}{5}\)

b)

c) và \(\frac{7}{8}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 150 sgk toán lớp 5

a) Viết các phân số ; \(\frac{23}{33}\) ; \(\frac{2}{3}\) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các phân số ; \(\frac{8}{11}\) ; \(\frac{9}{8}\) theo thứ tự từ lớn đến bé.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021