Giải câu 2 bài : Ôn tập về phân số (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 149

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 149 sgk toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Có 20 viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh , 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy, số viên bi có màu:

A. Nâu B. Đỏ C.Xanh D.Vàng

Bài làm:

Trong 20 viên bi:

  • Có 3 viên bi nâu nên phân số chỉ số viên bi nâu là:
  • Có 4 viên bi xanh nên phân số chỉ số viên bi xanh là: = \(\frac{4 : 4}{20 : 4}\) = \(\frac{1}{5}\)
  • Có 5 viên bi đỏ nên phân số chỉ số viên bi đỏ là: = \(\frac{5 : 5}{20 : 5}\) = \(\frac{1}{4}\)
  • Có 8 viên bi vàng nên phân số chỉ số viên bi vàng là: = \(\frac{8 : 4}{20 : 4}\) = \(\frac{2}{5}\)

Vậy số viên bi có màu đỏ nên khoanh tròn vào chữ cái B

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021