Giải câu 1 bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 78 sgk toán lớp 5

Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi Trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh?

Bài làm:

Bài giải:

Trường Vạn Thịnh có số học sinh là:

552 : 92 x 100 = 600 (học sinh)

Đáp số: 600 học sinh

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021