Giải câu 1 bài ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 11 - sgk Toán lớp 5

Tính:

$\frac{6}{5}:\frac{3}{7}$

$\frac{5}{8}:\frac{1}{2}$

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021