Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 5 trang 19, 20

  • 2 Đánh giá

Câu 2: Trang 19 - sgk toán lớp 5

Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng. Hỏi bạn Mai muốn mua 8 cái bút chì như thế thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

2 tá bút : 30000 đồng

8 chiếc bút: ? đồng

Bài giải:

2 tá bút chì có 24 cái bút. Vậy một cái có giá là:

30000 : 24 = 1250 ( đồng)

8 cái bút chì có số tiền là:

8 x 1250 = 10000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021