Giải câu 3 bài: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích sgk Toán 5 trang 156

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 156 sgk toán lớp 5

Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi:

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1l = 1dm3)

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?

Bài làm:

a) Bể nước là hình chữ nhật nên có thể tích là:

chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 4 x 3 x 2,5 = 30 (m3)

80% bể chứa nước nên thể tích của phần bể có chứa nước là:

30 x 80% = 30 x 80 : 100 = 24 (m3)

Ta có : 1l =1dm3 nên số lít nước chứa trong bể là:

24m3 = 24000dm3 = 24000 lít.

a) Cách 1:

Diện tích đáy của bể là: 4 x 3 = 12 (m3).

Chiều cao mức nước chứa trong bể là: 24 : 12 = 2 (m).

Cách 2:

Thể tích nước bằng 80% thể tích bể nên chiều cao của mực nước bằng 80% chiều cao của bể.

Vậy chiều cao của mức nước trong bể là :

2,5 x 80% = 2,5 x 80 : 100 = 2 (m)

Đáp số: a) 24000 lít ; b) 2m.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021