Giải bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 179 (phần 1)

  • 1 Đánh giá

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 179 (phần 1) - Giải tất cả các bài tập trong bài học này - Giải toán lớp 5 dễ hiểu

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,...). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trang 179 sgk toán lớp 5

Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5 giờ. B. 2 giờ.

C. 3 giờ D. 4 giờ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 179 sgk toán lớp 5

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 179 (phần 1)

A. 48l B. 70l

C. 96l D. 140l

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 179 sgk toán lớp 5

Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vận tốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

Giải câu 3 bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 180

A.45 phút B. 80 phút

C. 60 phút D. 96 phút

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan