Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 171

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 5, Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 171, để học tốt toán 5. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 171 sgk toán lớp 5

Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích của hình tam giác BEC và diện tích hình tứ giác ABED là .

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 171

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 171 sgk toán lớp 5

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 171 sgk toán lớp 5

Một ô tô đi được 100km thì tiêu thụ 12l xăng. Ô tô đó đã đi được quãng đường 75km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 171 sgk toán lớp 5

Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối 5 Trường Tiểu học Thắng lợi. Tính số học sinh mỗi loại, biết số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 171

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021